Pracujemy dla Ciebie

Pon. - Pt. 07:00 - 17:00

Sobota 07:00 - 13:00

Tag : zbiorniki na deszczówkę

produkcja szamb betonowych

Jak uzyskać dotacje na zbiornik na deszczówkę?

danielkruczek

Rządowy program Moja Woda realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Zaplanowano go na lata 2020-2024, a pierwsze wnioski można składać od 1 lipca 2020. Jego celem jest ochrona zasobów wody poprzez ich retencję. Dzięki temu możliwe jest zatrzymanie tego cennego surowca na posesji i wykorzystanie w dowolnym momencie. Zmniejsza się również ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji, rowów odwadniających oraz na sąsiednie tereny. Gromadzić można wodę opadową oraz pochodzącą z roztopów.

Moja Woda  – o programie

 • O dotację mogą starać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Dofinansowanie nie obejmuje osób, które zatrzymaną wodę deszczową chcą wykorzystać do prowadzenia działalności gospodarczej ani rolniczej.
 • W ramach otrzymanych środków musimy zrealizować instalację zatrzymania i zagospodarowania wody deszczowej lub roztopowej – pieniądze można spożytkować na zakup, montaż, budowę lub uruchomienie instalacji.
 • dotacji podlegają urządzenia takie jak: przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika (nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego), systemów rozsączających, betonowych zbiorników na wodę deszczową, zbiorników retencyjnych oraz instalacje do nawadniania.
 • Na realizację programu Moja Woda przewidziany jest budżet do 100 mln zł, co pozwoli sfinansować nawet 20 tysięcy przydomowych instalacji.
 • Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów poniesionych przez inwestora po 1 czerwca 2020, ale nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.
 • Wnioski należy składać w odpowiednim dla miejsca inwestycji Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
 • Warunkiem otrzymania bezzwrotnego dofinansowania jest sprawne działanie instalacji przez 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta i wykonawcę przedsięwzięcia.

  Dofinansowanie

  W ramach programu można otrzymać do 5 000 zł dotacji, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r.

  Ogólnopolski budżet programu

  Do rozdysponowania w 16 województwach jest 100 mln zł. Środki zostaną wykorzystane  w latach 2020 – 2024.

  Składanie wniosków

  Program Moja Woda ogłoszony został przez Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzić będzie nabór wniosków w trybie ciągłym. Więcej informacji na https://wfos.szczecin.pl/

  zbiorniki na deszczowke szambo szczecin stargard koszalin

  Szambo – co to jest, jak działa, rodzaje

  danielkruczek

  Szambo to zamknięty, bezodpływowy, podziemny zbiornik służący do gromadzenia ścieków bytowych z budynków mieszkalnych. Musi posiadać kominek wentylacyjny oraz właz i może występować w wersji jedno- lub kilkukomorowej o pojemności od kilku do kilkunastu metrów sześciennych. Jeśli chodzi o pojemność, zbiorniki dobiera się w zależności od liczby domowników – im więcej osób, tym większe zużycie wody i ścieków. Warto mieć na uwadze, że czynna pojemność szamba z biegiem lat się zmniejsza ze względu na gromadzący się na dnie osad z nieczystości grubych. Konieczne jest jego okresowe opróżnianie przez wóz asenizacyjny, dlatego ważnym parametrem jest planowana częstotliwość opróżniania zbiornika. Zazwyczaj robi się to co 2–6 tygodni. Warto wziąć pod uwagę koszty związane z okresowym wywozem nieczystości.

  Szambo jest podłączone do głównej rury odpływowej wychodzącej z budynku. Zgodnie z polskimi przepisami szambo może być stosowane jedynie na terenach, gdzie nie ma istniejącej sieci kanalizacyjnej, i tylko w tym przypadku możliwe jest uzyskanie stosownej zgody urzędowej. Lokalizacja szamba na działce jest ściśle określona w przepisach i wymaga zachowania określonych odległości. 

  Oczyszczalnia ścieków czy szambo

  Ścieki można odprowadzać z domu poprzez:


  O tym, który z wyżej wymienionych sposobów odprowadzania ścieków można zastosować, decyduje wiele czynników, a mianowicie: wielkość działki, warunki gruntowe i wodne oraz możliwości finansowe.

  Koszt budowy szamba jest znacznie niższy niż koszt oczyszczalni ścieków. Wynosi on ok. 5000 zł. Jednak koszty eksploatacji szamba przewyższają koszty eksploatacji oczyszczalni, bowiem wywóz nieczystości z szamba zgodnie z przepisami powinien odbywać się co dwa tygodnie. Koszt zamówienia wozu asenizacyjnego to wydatek rzędu 300 zł miesięcznie. Szambo jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy w najbliższej przyszłości będzie można podłączyć się do kanalizacji komunalnej.

  Szambo – rodzaje zbiorników

  System odprowadzania ścieków z domu być musi. W najlepszej sytuacji są inwestorzy, którzy mają możliwość podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. Gdy jej nie ma, najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest montaż bezodpływowego zbiornika na nieczystości, zwanego szambem. Nie zajmuje wiele miejsca na działce, jest w miarę tani w montażu, ale eksploatacja czasem bywa kosztowna.

  Oferowane na rynku szamba możemy podzielić na szamba betonowe jednokomorowe lub wielokomorowe oraz szamba plastikowe. Odpowiedź na to, które wybrać zawsze stwarza nie lada problemu inwestorom.

  Szamba betonowe – dlaczego warto

  Szamba betonowe cechują się znacznie większą wytrzymałością, aniżeli zbiorniki plastikowe, co z pewnością ma znaczenie jeśli nie mamy na działce zbyt wiele miejsca do zagospodarowania. W takiej sytuacji często jesteśmy zmuszeni wykonać nad szambem podjazd dla samochodów czy miejsce parkingowe, a to wiąże się ze zwiększeniem wywieranego na nie nacisku. Ścieki odprowadzane z gospodarstwa domowego zawierają między innymi dużą ilość fermentujących substancji organicznych na których bytują i szybko rozwijają się szkodliwe dla zdrowia człowieka mikroorganizmy. Dlatego właśnie kwestia solidnej konstrukcji szamba, jest tak ważna i absolutnie nie możemy pozwolić sobie na jakiekolwiek nieszczelności czy pęknięcia zbiornika w wyniku których moglibyśmy skazić wody gruntowe. Nie wątpliwie dla każdego inwestora niezwykle ważny będzie również koszt inwestycji.

  Dostępne na rynku szamba są wykonane z betonu lub tworzyw sztucznych. Obydwa rodzaje występują w wariantach jedno- lub kilkumorowych. 

  Szamba jednokomorowe to zbiorniki, w których wszystkie nieczystości spływają do jednej komory i są to domyślnie zbiorniki bezodpływowe. Zbiorniki dwukomorowe mają tzw. przegrodę przelewową, dzielącą je na komory zwykle w układzie ⅓ i ⅔ pojemności. Większa część jest przeznaczona na nieczystości grube, a mniejsza na płynne, które z wykorzystaniem drenażu można odprowadzić do gruntu, ale wyłącznie po wstępnym oczyszczeniu. Do oczyszczania wykorzystuje się specjalne bakterie w postaci preparatów. Każda komora ma odrębny właz i kominek wentylacyjny. Aby móc zastosować szambo dwukomorowe z drenażem, należy uzgodnić to rozwiązanie w gminie. Ze względu na różne warunki gruntowe nie zawsze będzie to możliwe. 

  Dlaczego my?

  Szukasz eksperta i producenta szamba betonowego, zbiornika na deszczówkę na terenie zachodniopomorskiego? Firma DANIEL KRUCZEK z pewnością spełni wszystkie twoje oczekiwania. Zamówione szambo betonowe dostarczymy i zamontujemy na terenie całego województwa zachodniopomorskiego tj. w Szczecinie, Wolinie, Koszalinie, Stargardzie, czy tej w każdej innej miejscowości. Szukaj nas pod hasłem szamba Szczecin, szamba Stargard, szamba Koszalin.